Fastrente.no - Alt om boliglån med fastrente

Boliglån med fastrente

Dersom du trenger forutsigbarhet i hverdagen, kan det være lurt å vurdere et fastrentelån. Med fast rente på boliglånet er du garantert de samme låneutgiftene i lang tid fremover.

Spørsmålet om fastrente dreier seg først og fremst om trygghet. Hvor høy rente tåler du? Om du ikke klarer særlig økte utgifter, kan det være smart å binde renten på dagens lave nivå. Fast boliglånsrente gjør det enklere å planlegge på både kort og lang sikt. Med lave renter er risikoen for å tape mye penger på rentebinding begrenset, også fordi den flytende renta ikke kan synke under null.

Spar penger med fastrentelån

Bindingstid på fastrentelån

Fastrentelån tilbys vanligvis med 3, 5 og 10 års bindingstid. Renten du får avhenger av peridoen du ønsker å binde boliglånet.

Binde renten på deler av boliglånet

Dersom du ønsker å beskytte deg mot en eventuell renteoppgang, men samtidig bevare fleksibiliteten du har med flytende rente, kan du velge fastrente på en del av boliglånet. Den andre delen av boliglånet kan da fortsette med flytende rente. Etter at avtaleperioden er utløpt, kan du enten inngå en ny avtale eller gå over til flytende rente på hele boliglånet.

Avdragsfrihet på fastrentelån

Avdragsfrihet må avtales før etableringen av lånet, og innvilges kun i særskilte tilfeller. Dette i henhold til Boliglånsforsikriften. Avdragsfrihet kan i enkelte tilfeller også gis etter at lånet allerede er etablert, uten kostnder utobver et endringsgebyr. Dette betyr at det ikke utløser over- eller underkurs.

Kjøp av ny bolig i fastrenteperioden

Du kan søke om å flytte pantet til den nye boligen. Dersom søknaden godkjennes, fortsetter lånet som før. Det er viktig å merke seg at det nye pantet må gi tilstrekkelig sikkerhet for fastrentelånet.

Bytte bank med fastrentelån

Når du etablerer et fastrentelån binder du låneavtalen til banken i hele avtaleperioden. Å bytte bank underveis i avtaleperioden er derfor ikke mulig uten at man avslutter fastrentelånet.

Innfri fastrentelån

Det er mulig å innfri et boliglån med fastrente før avtaleperioden utløper. Dersom du ønsker å innfri eller nedbetale lånet utover den oppsatte nedbetalingsplanen, vil det utløse over- eller underkurs.

Over- og underkurs

Dersom fastrenten du betaler er høyere enn fastrenten som tilbys nye kunder, må du betale mellomlegget slik at banken ikke taper penger på at du betaler inn ekstra. Dette kalles for overkurs.

Underkurs er når fastrenten du betaler er lavere enn fastrenten som tilbys nye kunder. Ved underkurs tjener banken penger på at du betaler inn ekstra eller innfrir lånet ditt før avtaleperioden utløper. I dette tilfellet kan du bli godskrevet rentegevinsten.